Coronamaatregelen bij Westrom

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven in Nederland. Met elkaar staan we voor een enorme uitdaging, waarbij vaak ingrijpende beslissingen nodig zijn. Westrom volgt de richtlijnen die de Nederlandse overheid en het RIVM voorschrijven. Daarnaast staan wij in contact met de veiligheidsregio om onze aanpak te toetsen. Ons bedrijf blijft geopend zolang dat kan en zolang het mag.

Westrom heeft de volgende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 • Medewerkers die een verhoogd risico lopen bij besmetting, zijn thuis.
 • Wie niet helemaal fit is, mag niet naar het werk komen.
 • Wij houden sociale afstand; minimaal 1,5 meter. Om dit ook mogelijk te maken voor onze medewerkers die in groepen onderweg zijn (groenvoorziening, vervoer via busjes) zijn extra ritten en bussen ingezet. 
 • We volgen de hygiëneregels: handen grondig wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Voor onze medewerkers in het groenonderhoud is in de bussen een voorziening getroffen om handen te wassen.
 • Alle bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn op de hoogte gebracht van hoe te handelen bij reanimatie (nieuwe methodiek).
 • Alle afspraken, vergaderingen en cursussen die niet van vitaal belang zijn voor onze bedrijfsvoering, zijn afgezegd of worden telefonisch gedaan.
 • Wie thuis kan werken, doet dat zoveel mogelijk.
 • Medewerkers worden via een wekelijkse brief op de hoogte gehouden, in begrijpelijke taal.
 • Westrom heeft contact met alle bedrijven waar medewerkers gedetacheerd zijn (inleners). Met elkaar overleggen we hoe we alle maatregelen het beste kunnen toepassen. 
 • In ons pand worden deurknoppen, trapleuningen, kranen etc. schoongemaakt met chloor en tussendeuren staan open.
 • Wij accepteren geen betalingen met contant geld in ons bedrijfsrestaurant.


Samen doen we er alles aan om het coronavirus bij Westrom zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Wij houden minimaal 28 april aan als datum voor de afgekondigde maatregelen.

Klik hier voor diverse posters, folders en filmpjes.