Claartje Schaap-Meulemeester benoemd tot bestuurslid Westrom

Claartje Schaap-Meulemeester is op 28 juni jl. benoemd tot lid van het dagelijks bestuur en adviseur van het algemeen bestuur van Westrom. Dit gebeurde in de bestuursvergadering van het algemeen bestuur. Claartje Schaap neemt per 1 september zitting in het bestuur. De benoeming is voor vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar. Zij volgt hiermee mevrouw Bertha Verhoeven op die tot en met 31 december 2016 lid was van het bestuur.

Claartje Schaap studeerde af in het strafrecht. Zij begon haar loopbaan bij het Ministerie van Justitie, waar zij directielid was in diverse penitentiaire inrichtingen. Hierop volgde een periode als officier van justitie in het arrondissement Roermond. Via Aruba en Zwolle kwam Claartje Schaap in 2003 opnieuw in Roermond terecht, waar zij tot rechter werd benoemd. Deze functie vervulde zij tot december 2016. Ook nu mevrouw Schaap met pensioen is, draagt zij via diverse nevenfuncties nog steeds haar steentje bij aan de rechtspraak in Nederland. Zij is onder meer gastdocent bij Pompeii; een expertisecentrum op het gebied van forensische psychiatrie.

Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van mevrouw Schaap. Gelet op haar jarenlange werkervaring, haar juridische kennis en expertise, haar sociale betrokkenheid en verbondenheid met de regio is zij een uiterst geschikte kandidaat voor de externe zetel binnen het dagelijks bestuur.