Skip to main content
13-05-2019

De vijf sleutels tot een succesvolle Open Dag

Wat vliegt de tijd toch! Ongelofelijk dat het alweer een jaar geleden is dat wij een Open Dag organiseerden. Op een mooie voorjaarsdag in april stonden onze deuren open voor een breed publiek. De belangstelling was groot, warm en enthousiast. We ontvingen ruim 700 bezoekers. Een Open Dag bezoeken is echt iets anders dan een Open Dag organiseren. Daar zijn wij binnen Westrom ook achter gekomen. Het kost veel tijd, maar als je er met elkaar voor de volle 100% voor gaat, krijg je een resultaat om heel trots op te zijn. Wij willen – mede om het warme gevoel weer op te roepen – onze 5 sleutels tot succes met jullie delen:

1. Enthousiasme

Medewerkers vertellen zelf hun verhaal. Ze lichten de eigen werkzaamheden toe op een enthousiaste manier, waardoor mensen die komen kijken ook enthousiast worden. Het resultaat: 40 nieuwe aanmeldingen voor onze digitale nieuwsbrief, vragen van kinderen om logo’s en andere spullen over Westrom voor een spreekbeurt op school en geïnteresseerden voor een job bij Westrom. Zo zie je maar dat de manier waarop je iets brengt, essentieel kan zijn.

2. Diversiteit

Er zijn zoveel verschillende werkzaamheden die we kunnen laten zien. Werkzaamheden waarvan mensen nooit hadden gedacht dat die bij Westrom worden uitgevoerd. Door die diversiteit te laten zien, krijgen mensen een betere indruk van de mogelijkheden die medewerkers hebben om zich te ontwikkelen. Het resultaat: we hebben in onze digitale nieuwsbrief (abonneren via onze website) filmpjes en foto’s van de Open Dag opgenomen zodat nog méér mensen weten wat er binnen Westrom mogelijk is!

3. Belangstelling

Er moet uiteraard wel belangstelling zijn voor zo’n Open Dag. Mensen moeten willen komen. Dat vraagt om tijdige communicatie en een cross-mediale aanpak. Wij wilden de mensen iets bieden waarmee we tegemoet kwamen aan hun interesses. En dat is gelukt. Het resultaat: meer dan 700 enthousiaste bezoekers met positieve evaluaties en dat gaf ons de bevestiging dat wij daadwerkelijk iets toevoegen voor onze mensen. 

4. Voorbereiding

Zonder voorbereiding kom je nergens. Je hebt een plan van aanpak nodig, promotiemateriaal, een draaiboek, alles moet netjes opgeruimd zijn en je hebt vrijwilligers nodig die op deze dag de schouders eronder willen zetten. Bij Westrom had een werkgroep dit allemaal perfect geregeld. Ik wil opnieuw een compliment geven aan iedereen die hard gewerkt heeft in de voorbereiding. Door de goede voorbereiding wist iedereen wat ons op 14 april te wachten stond. 

5. Persoonlijk

Mensen zijn vaak niet alleen geïnteresseerd in het werk en het bedrijf Westrom, maar vooral in de werknemers. We hebben daarom korte introductiefilmpjes gemaakt voor social media. Daarin riepen onze eigen medewerkers op om naar de Open Dag te komen. Zo krijg je al een beetje een indruk welke mensen bij Westrom werken en wat voor werkzaamheden ze verrichten. Dat heeft zeker bijgedragen aan de hoge opkomst.

Mocht je na het lezen van deze blog nog leuke ideeën hebben hoe we onze medewerkers en/of ons bedrijf opnieuw in het zonnetje kunnen zetten, dan houden we ons aanbevolen!