Skip to main content
09-03-2020

Reactief is positief!

Op het internet wordt je overstelpt met boeken en cursussen die je helpen om van je reactieve houding af te komen: “Proactief in 5 stappen”, “Proactiviteit op de werkvloer”, “Van reactief naar proactief”. De tips en adviezen vliegen je om de oren. In onze maatschappij moet je proactief zijn; initiatieven nemen, eigen keuzes maken, anticiperen en proberen om gebeurtenissen te beïnvloeden. Reactief is niet goed, want dan wacht je af en laat je de zaken op z’n beloop. Een proactieve houding, is de juiste houding. En daarmee ben ik het niet altijd eens. Vaak moet je meebewegen en reageren op wat er is. 

Bij Westrom zijn we reactief als het om onze medewerkers gaat. En daar zijn we trots op. Wij reageren op de wensen van onze mensen. We helpen hen hun ambities waar te maken door hen daarbij te ondersteunen. Het is ons vak om te acteren op wat er nodig is in een bepaalde situatie, om mee te bewegen en te reageren op wat er speelt. Bij die taak past geen proactieve houding, want dat betekent dat wij voor onze medewerkers gaan denken en de regie overnemen. Daarom geldt voor ons: reactief is positief! Op die manier willen wij onze missie waar maken: mensen door middel van werk helpen om zich verder te ontplooien.