23-02-2018

Loonkostensubsidie en bijstand: nog geen gesneden koek!

De verschillende geldstromen die gemeenten van het rijk krijgen zijn een lastig en taai onderwerp. Medewerkers hebben vaak maar met een deel van de financiële regelgeving te maken en dan is het moeilijk om het grote geheel te overzien. Om de materie te verduidelijken, heeft Cedris Martin Heekelaar en mij gevraagd om een aantal workshops te geven. Wij zijn uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om budgetten in te zetten voor werk. Want wie aan het werk is, doet geen of minder beroep op een uitkering. De deelnemers – collega’s van sociale werkbedrijven en gemeenten – ervaren de sessies als leerzaam en interessant.

De taart verdelen


Om de materie echt te leren begrijpen, werken we met een taart. Die taart was op de basisschool hét voorbeeld om breuken uit te leggen. Zie je die grote taart nog voor je? De taart waarvan iedereen een stuk moest krijgen? Je snapte er in het begin niets van….

De gebundelde uitkering (BUIG) die gemeenten ontvangen om daarmee de uitkeringen en de loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet te financieren, is niets anders dan die taart. Gemeenten moeten afwachten welk stuk van de taart zij krijgen. En het feit dat je vooraf niet zeker weet welk stuk taart je krijgt, maakt je onzeker om op voorhand al uit te delen. Iedereen begrijpt dat onduidelijkheid over budgetten leidt tot terughoudendheid in uitgaven. Niet vreemd dus dat we achterlopen in de doelstellingen van de participatiewet.

Overigens heeft op dit moment meer dan de helft van de gemeenten tekorten; de taart is dus sowieso niet groot genoeg. Daarmee krijgen veel gemeenten een te klein stuk taart om aan alle verplichtingen te voldoen. 

Goed nieuws!


Maar er is goed nieuws: als gemeenten zich zoveel mogelijk inzetten om mensen aan het werk te helpen – met of zonder loonkostensubsidie – zie je dat dit een positief effect heeft op de BUIG. Inzetten op werk vermindert de druk op de uitkeringsgelden. 

Werk bespaart bijstand; als je je daarin verdiept en die taart voor ogen houdt, dan is het net als bij breuken: dat ga je snappen!

Meer lezen? Klik hier voor de Inspiratietool van Cedris.

Loonkostensubsidie en bijstand: nog geen gesneden koek!