18-06-2018

Financiële abracadabra

Google eens op het woord abracadabra. Wat zegt de encyclopedie? Onverstaanbare taal. En dat is precies het gevoel dat ik heb over de taal die ik spreek wanneer ik naar aanleiding van ‘een brief’ uit Den Haag moet uitleggen dat de begroting die ik nét voor zienswijzen aan de raad heb voorgelegd, weer verandert. Ik spreek onverstaanbare taal!

Want, hoe zit het?

 Als gemeenschappelijke regeling moet Westrom ruimschoots voor het begin van een nieuw kalenderjaar, al in april van het jaar daaraan voorafgaand, de begroting klaar hebben om voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dat wil dus zeggen dat de begroting voor 2019 al in april 2018 in concept klaar moet zijn. Net op het moment dat raden deze begroting besproken hebben, geeft het ministerie van BZK een zogenaamde ‘meicirculaire’ uit. Een brief waarin het ministerie de gemeenten informeert over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein – en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 e.v. Een brief die – zeker de laatste jaren – de begroting weer op zijn kop zet!

Meicirculaire 2018

En ook dit jaar is dat weer het geval. De inkt van de zienswijzen van de raad is nog niet droog of ik heb de brief vanuit het ministerie in de bus die mij vertelt dat ik niet alleen voor 2018, maar ook voor de komende jaren jaarlijks tonnen extra aan subsidie krijg! En waarom? Ik krijg het niet goed uitgelegd, want hierin spreekt het ministerie voor mij ook ‘abracadabra’. 
Wat ik wel weet, is dat dit het gepresenteerde subsidietekort de komende jaren minder groot maakt dan verwacht en dat dit een positief effect heeft op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Dat is goed nieuws. Maar tegelijkertijd zorgen deze jaarlijkse brieven er wel voor dat we voortdurend aan elkaar aan het uitleggen zijn hoe het zit.   
Binnen onze sector is het heel ingewikkeld om tijdig een begroting klaar te hebben waarin met zekerheid de cijfers gepresenteerd kunnen worden voor het komende jaar. De sector is voortdurend in beweging evenals de financiële middelen die hierin omgaan. 
Hoe kan ik mensen in Jip-en-Janneketaal de ‘financiële abracadabra’ laten begrijpen? Als mensen daar suggesties voor hebben, dan hoor ik het graag!