03-04-2018

De vierjaarlijkse estafette bij het bestuur van Westrom

Natuurlijk is de estafette een snelheidswedstrijd waarbij telkens een stokje wordt doorgegeven aan een volgende loper, maar er zijn vele situaties in het maatschappelijk verkeer die aan een estafette doen dénken. Een goed voorbeeld zijn de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen die nu achter de rug zijn, waarbij het estafettestokje aan nieuwe raadsleden en andere partijen wordt doorgegeven. Zowel op 21 maart jl. als de dag erna waren de verkiezingen hét gesprek van de dag. Een week later, nadat de uitslag definitief bekend was, lijkt de rust in ons land wedergekeerd. Natuurlijk moeten er nog coalities worden gevormd, zijn er portefeuilles te verdelen en moeten wethouders worden benoemd, maar dat wordt door de meeste Nederlanders op afstand gevolgd.

Voor bedrijven zoals Westrom gaat de estafette nu pas van start. Iedere vier jaar zorgen de gemeenteraadsverkiezingen ervoor dat er een kans is dat er nieuwe mensen het stokje overnemen binnen ons bestuur. Westrom is namelijk een gemeenschappelijke regeling; een samenwerkingsverband van vijf gemeenten, met aan het hoofd een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Twee leden van het college van B&W van elke deelnemende gemeente vormen ons algemeen bestuur. Met vijf deelnemende gemeenten verwelkomen wij in theorie binnenkort dus tien nieuwe bestuursleden!  


De praktijk wijst uit hoeveel het er straks werkelijk zijn. Op basis van de uitslag is er een reële kans dat een aantal bestuursleden terugkeert. Tegelijkertijd weten we ook zeker dat we nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Het besturen van een participatiebedrijf is een complexe taak. De ervaring leert dat een bestuurslidmaatschap bij Westrom de nodige inwerktijd vergt. Tijd die ik graag wil maken. Ik wacht de coalitievormingen in onze vijf gemeenten daarom met belangstelling af en ben benieuwd wie de eindstreep halen!
 

De vierjaarlijkse estafette bij het bestuur van Westrom