Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Westrom bestaat voor de huidige zittingsperiode uit 17 werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Secretarieel wordt de ondernemingsraad van Westrom ondersteund door een toegevoegd secretaris. Het voornaamste doel van de ondernemingsraad is het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers. Download hier het Jaarverslag 2016 van de Ondernemingsraad.